Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Οδηγίες παραλαβής και εγκατάστασης ψηφιακών πιστοποιητικών

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν:

α) τελικούς χρήστες που έχουν παραλάβει τα προσωπικά τους ψηφιακά πιστοποιητικά σε έξυπνη κάρτα ή σε usb token και θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν από κάποιον άλλον υπολογιστή. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε υπολογιστή, εφόσον έχει γίνει η προετοιμασία του υπολογιστή άπαξ και ο χρήστης έχει την ΑΔΔΥ μαζί του για την χρησιμοποιήσει. Ο τελικός χρήστης απαιτείται να ακολουθήσει τα βήματα 1, 2 και 3 που αναφέρονται παρακάτω, μία φορά και μόνον για κάθε υπολογιστή από τον οποίο θέλει να κάνει χρήση αυτών.
Μόνον στην περίπτωση που ο τελικός χρήστης έχει έξυπνη κάρτα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και MS Windows XP λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή του, τότε θα πρέπει να εκτελέσει και το βήμα 7 μία φορά σε κάθε υπολογιστή από τον οποίο επιθυμεί να κάνει χρήση των ψηφιακών του πιστοποιητικών.

Περισσότερα...