Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Διαδικασία ανάκλησης πιστοποιητικών

Η διαδικασία ανάκλησης των προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών του τελικού χρήστη πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

• Απώλεια της ΑΔΔΥ ή των μυστικών αριθμών (PIN−PUK)

• Αδυναμία χρήσης έστω ενός ή και των δύο εκ των πιστοποιητικών (υπογραφής ή κρυπτογράφησης) για τεχνικούς λόγους

• Ύπαρξη ενδείξεων για πιθανή έκθεση σε κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού του τελικού χρήστη.

α) Διαδικασία ανάκλησης από τον τελικό χρήστη

Η διαδικασία ανάκλησης των προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών μπορεί να γίνει από τον τελικό χρήστη οποιαδήποτε στιγμή. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνδεθεί στην πύλη ΕΡΜΗΣ και να ανακαλέσει (ακυρώσει) τα ψηφιακά του πιστοποιητικά. Για την ανάκληση (ακύρωση) των ψηφιακών του πιστοποιητικών θα του ζητηθεί ο προσωπικός μυστικός κωδικός (8-ψήφιος αριθμός) που παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της έκδοσης των ψηφιακών του πιστοποιητικών στον λογαριασμό του στον ΕΡΜΗ (μέσω του ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ και στην συνέχεια ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ).

β) Διαδικασία ανάκλησης από τα εντεταλμένα γραφεία

Στην περίπτωση αδυναμίας ανάκλησης των ψηφιακών του πιστοποιητικών (π.χ. δεν θυμάται τον 8-ψήφιο προσωπικό μυστικό κωδικό αριθμό), ο τελικός χρήστης θα πρέπει να προσέλθει σε ένα εντεταλμένο γραφείο (φυσική παρουσία) της επιλογής του και να υποβάλει σχετικό αίτημα ανάκλησης των ψηφιακών του πιστοποιητικών. Η διαδικασία είναι η εξής:

• Επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας του Τελικού Χρήση η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κώδικα της Διοικητικής Διαδικασίας, με την επίδειξη αποδεικτικού ταυτοπροσωπείας (π.χ. ΑΔΤ).

• Παραλαβή από τον υπάλληλο του εντεταλμένου γραφείου των απαιτούμενων δικαιολογητικών τα οποία είναι:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού χρήστη

β) Να συμπληρωθεί σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης των ψηφιακών πιστοποιητικών, την οποία θα πρέπει να καταθέσει στο ΚΕΠ.

• Σημείωση από τον υπάλληλο του εντεταλμένου γραφείου στην αίτηση του λόγου της ανάκλησης όπως τον έχει αναφέρει σε αυτόν ο τελικός χρήστης.

• Πρωτοκόλληση από τον υπάλληλο του εντεταλμένου γραφείου της αίτησης, εκτύπωση αυτής και υπογραφή της από τον Τελικό Χρήστη.

• Διαβίβαση από τον υπάλληλο του εντεταλμένου γραφείου είτε ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένα μέσω e-mail προς Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε ταχυδρομικώς των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια Αρχή Εγγραφής του Ελληνικού Δημοσίου. Η αποστολή της αίτησης γίνεται άμεσα στην αρμόδια Αρχή Εγγραφής του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή προβλήματα σχετικά με την διαδικασία ακύρωσης των ψηφιακών του πιστοποιητικών, ο τελικός χρήστης - ενδιαφερόμενος μπορεί να ανοίξει σχετικό αίτημα.