Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών για Δημοσίους Υπαλλήλους

Ως τελικός χρήστης ορίζεται το φυσικό πρόσωπο για το οποίο εκδίδεται ένα ψηφιακό πιστοποιητικό κατόπιν αίτησής του.

Η διαδικασία έκδοσης προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών (υπογραφής-αυθεντικοποίησης και κρυπτογράφησης) για Δημοσίους Υπαλλήλους είναι η εξής:

1. Ο Τελικός Χρήστης - Δημόσιος Υπάλληλος, αφού παραλάβει από τη Διεύθυνση Διοικητικού της Υπηρεσίας του την ΑΔΔΥ (Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής - η οποία πληρεί τις προδιαγραφές και είναι συμβατή με την υποδομή της ΑΠΕΔ) καθώς και τον αντίστοιχο φάκελο PIN/PUK, υπογράφει εις διπλούν το έντυπο παράδοσης/παραλαβής. Το ένα από τα δύο έντυπα το παραδίδει στη Διεύθυνση Διοικητικού.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Διοικητικού δεν διαθέτει το απαραίτητο υλικό θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ΑΠΕΔ μέσω του helpdesk και να ζητήσει το απαιτούμενο πλήθος καρτών για τους υπαλλήλους της που θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακά πιστοποιητικά.

Παρατίθεται μία λίστα με τις ΑΔΔΥ που έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ. Η λίστα είναι ενδεικτική και προσδιορίζει τις ΑΔΔΥ που έχουν δοκιμαστεί, δηλαδή έχουν εκδοθεί και παραληφθεί ψηφιακά πιστοποιητικά σε αυτές.

Κατασκευαστής Μοντέλο / Τύπος SSCD Middleware Συμβατότητα
Incard InCrypto 34v2/ Smart Card Sisgyllo Windows XP (έκδοση & χρήση) / Windows Vista ή 7 (μόνον χρήση)
G&D Smart Cafe Expert /Java /Smart Card Safesign 3.0.45 Windows XP ή Vista ή 7 (32 & 64bit) (έκδοση & χρήση σε όλες τις εκδόσεις)
G&D Smart Cafe Expert /Java /USB token Safesign 3.0.45 Windows XP ή Vista ή 7 (32 & 64bit) (έκδοση & χρήση σε όλες τις εκδόσεις)
Bit4id Bit4id Crypto usb token Bit4id Windows XP (32bit) (έκδοση & χρήση)
Safenet 5100 /Java /USB Token SafeNet Authentication Client 8.1 SP2 Windows XP ή Vista ή 7 ή 8 (32 & 64bit) (έκδοση & χρήση) / MacOS ή Linux (μόνον χρήση)
Athena ASEPCOS-TS/CNS /Native / Smart Card ID Protect 6.20.08 Windows XP ή Vista ή 7 (32 & 64bit) (έκδοση & χρήση) / MacOS ή Linux (μόνον χρήση)
Athena IDProtect/OS755 /Java / Smart Card ID Protect 6.20.08 Windows XP ή Vista ή 7 (32 & 64bit) (έκδοση & χρήση) / MacOS ή Linux (μόνον χρήση)
Athena ASEPCOS-TS/CNS /Native /USB token ID Protect 6.20.08 Windows XP ή Vista ή 7 ή 8 (32 & 64bit) (έκδοση & χρήση) / MacOS ή Linux (μόνον χρήση)
Athena IDProtect/OS755 /Java /USB token  ID Protect 6.20.08 Windows XP ή Vista ή 7 ή 8 (32 & 64bit) (έκδοση & χρήση) / MacOS ή Linux (μόνον χρήση)
Oberthur Cosmo ID-One /Java /USB token AuthentIC Webpack v4.4.5 Windows XP ή Vista ή 7 (32 & 64bit) (έκδοση & χρήση) / MacOS ή Linux (μόνον χρήση)
Gemalto IDClassic 340 /Java /Smart Card ClassicClient 6.2 Windows XP (έκδοση & χρήση) / Windows Vista ή 7 (32 & 64bit), MacOS, Linux (μόνον χρήση)
Gemalto IDClassic 340 /Java /USB token ClassicClient 6.2 Windows XP (έκδοση & χρήση) / Windows Vista ή 7 (32 & 64bit), MacOS, Linux (μόνον χρήση)

2. Ο Τελικός Χρήστης - Δημόσιος Υπάλληλος θα πρέπει να εγγραφεί στη πύλη ΕΡΜΗΣ  σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό(για την ενεργοποίηση του λογαριασμού δεν αρκεί μόνον η εγγραφή, αλλά και η ενεργοποίηση του λογαριασμού μέσω των οδηγιών του επιβεβαιωτικού e-mail που θα σταλεί κατά την εγγραφή του χρήστη από την ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και αφού στη συνέχεια συνδεθεί να υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών μέσω της πύλης. Συγκεκριμένα, αφού συνδεθεί στην πύλη, ακολουθεί τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ και επιλέγει ΥΠΟΒΟΛΗ. 

3. Ο Τελικός Χρήστης προσέρχεται σε ένα από τα Εντεταλμένα Γραφεία (π.χ. τα ΚΕΠ όλης της χώρας) για την έκδοση των ψηφιακών του πιστοποιητικών. 

Για την έκδοση των προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να φέρει μαζί του:

α) Απλό φωτοαντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. απλό φωτοαντίγραφο ΑΔΤ)

β) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση των πιστοποιητικών

γ) Την ΑΔΔΥ (έξυπνη κάρτα ή USB token)

δ) Εξουσιοδότηση χρήσης του Ονόματος του Φορέα στον οποίο υπηρετεί ο Δημόσιος Υπάλληλος, προκειμένου να διακρίνεται μέσα στην ψηφιακή του υπογραφή.

Προαιρετικά, στην περίπτωση που ο τελικός χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί και σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της πύλης ΕΡΜΗΣ θα πρέπει να φέρει μαζί του τα απαιτούμενα αποδεικτικά που απαιτεί η συγκεκριμένη υπηρεσία (π.χ. για την ηλεκτρονική υπηρεσία αποσπάσματος ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ θα πρέπει να φέρει ατομικό βιβλιάριο του ΙΚΑ, ή αντίστοιχο πιστοποιητικό με τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου).

4. Ο υπάλληλος του Εντεταλμένου Γραφείου επιβεβαιώνει την ταυτότητα του τελικού χρήστη που παρουσιάζεται προκειμένου να γίνει η φυσική ταυτοποίηση του τελικού χρήστη μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ. Προκειμένου να γίνει η φυσική ταυτοποίηση, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να δηλώσει το όνομα χρήστη που ήδη διαθέτει στην πύλη ΕΡΜΗΣ στον υπάλληλο του Εντεταλμένου Γραφείου.

5. Η ταυτοποίηση του Τελικού Χρήστη προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του.

6. Η επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας του Τελικού Χρήστη διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας σε συνδυασμό με την επίδειξη της ΑΔΔΥ που έχει ήδη παραλάβει από Διεύθυνση Διοικητικού της Υπηρεσίας του. Ο Τελικός Χρήστης θα πρέπει να φέρει μαζί του και αντίγραφο του αποδεικτικού της ταυτοποίησης του το οποίο θα παραδώσει στο Εντεταλμένο Γραφείο.

7. Ο υπάλληλος του Εντεταλμένου Γραφείου παραλαμβάνει τηναίτηση – υπεύθυνη δήλωση έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικώντου τελικού χρήστη. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο σειριακός αριθμός της ΑΔΔΥ όπως και το προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του τελικού χρήστη. 

8. Εφόσον έχει υποβληθεί ηλεκτρονικό αίτημα μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ από τον τελικό χρήστη, ο υπάλληλος του Εντεταλμένου Γραφείου μέσω της εφαρμογής διεκπεραιώνει το σχετικό αίτημα του τελικού χρήστη. Αν δεν έχει προηγηθεί ηλεκτρονικό αίτημα από τον τελικό χρήση (βήμα 1), δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

9. Ο υπάλληλος του Εντεταλμένου Γραφείου αφού πρωτοκολλήσει την αίτηση εκτυπώνει εις διπλούν τη βεβαίωση για έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών που παράγεται από την εφαρμογή, τις οποίες και υπογράφει ο τελικός χρήστης - δημόσιος υπάλληλος.

10. Ο υπάλληλος του Εντεταλμένου Γραφείου ολοκληρώνει την παραπάνω αίτηση που έχει ήδη αναζητήσει από την εφαρμογή και εκδίδονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά του τελικού χρήστη.

11. Στην συνέχεια, ο τελικός χρήστης - δημόσιος υπάλληλος θα πρέπει να παραλάβει τα ψηφιακά του πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην ΑΔΔΥ μέσω Internet από τον υπολογιστή του, αφού εγκαταστήσει τους κατάλληλους οδηγούς και εργαλεία διαχείρισης. Η συγκεκριμένη διαδικασία (παραλαβή των προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών στην ΑΔΔΥ) γίνεται μόνον μία φορά.

Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να επισκεφθεί εκ νέου την πύλη ΕΡΜΗΣ και αφού συνδεθεί στην πύλη να επισκεφθεί τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, να ακολουθήσει την διαδικασία παραλαβής των ψηφιακών του πιστοποιητικών στην ΑΔΔΥ που διαθέτει. Όταν θα συνδεθεί εκ νέου στην παραπάνω σελίδα θα εμφανιστούν αναλυτικές οδηγίες για την έκδοση των ψηφιακών του πιστοποιητικών. Μπορεί να κατεβάσει τον οδηγό για την εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών (σκληρής αποθήκευσης) σε ΑΔΔΥ ή αντίστοιχα τον οδηγό για την εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών (χαλαρής αποθήκευσης). Για την παραλαβή των ψηφιακών του πιστοποιητικών, ο τελικός χρήστης - δημόσιος υπάλληλος θα πρέπει να επισκεφθεί τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Προσοχή: Κατά την επίσκεψη στην παραπάνω σελίδα για την έκδοση και παραλαβή των ψηφιακών πιστοποιητικών, θα εμφανιστεί ο προσωπικός μυστικός αριθμός που είναι αυστηρά προσωπικός και θα πρέπει ο τελικός χρήστης - δημόσιος υπάλληλος να το σημειώσει και να το γνωρίζει σε περίπτωση που χρειαστεί. Θα το χρειαστεί αφενός για την έκδοση και παραλαβή των προσωπικών του ψηφιακών πιστοποιητικών στην ΑΔΔΥ, αφετέρου μελλοντικά για την ανάκληση των ψηφιακών του πιστοποιητικών (πάλι μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ - ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ). Ο κωδικός αυτός είναι μοναδικός και δεν εμφανίζεται σε κάποιο άλλο σημείο της διαδικασίας. Αφού έχει σημειώσει τον προσωπικό μυστικό κωδικό θα μπορούσε να παραλάβει τα πιστοποιητικά και μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

Η ΑΠΕΔ τηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τα ψηφιακά πιστοποιητικά εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις στο φυσικό φάκελο του τελικού χρήση (δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με την παραπάνω διαδικασία).

Τεχνική υποστήριξη και πρόσθετες διευκρινίσεις:

1) Σε περίπτωση που ο τελικός χρήστης - δημόσιος υπάλληλος αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα και επιθυμεί υποστήριξη ή πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορεί να απευθυνθεί στην υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 1500. 

2) Ο τελικός χρήστης - υπάλληλος μπορεί να αναζητήσει χρήσιμες πληροφορίες μέσω των συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων για ψηφιακά πιστοποιητικά που είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο.

3) Μία ενδεικτική λίστα με προμηθευτές ΑΔΔΥ στην ελληνική αγορά δίνεται από τον ακόλουθο σύνδεσμο στις ερωτήσεις - απαντήσεις C.8 θέματα που αφορούν τις ΑΔΔΥ Νο.8  

4) Για προβλήματα που αφορούν την εγκατάσταση και αρχικοποίηση των ΑΔΔΥ στον υπολογιστή του, θα πρέπει να απευθυνθεί στον προμηθευτή της ΑΔΔΥ για πρόσθετες πληροφορίες και υποστήριξη.