Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Άρθρα

pki-video

Βήμα 1. Προετοιμασία εγκατάστασης των πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης


Βήμα 2. Εγκατάσταση των οδηγών (drivers) των καρταναγνωστών

α) Περίπτωση card-reader InCardβ) Περίπτωση card-reader OmniKey

γ) Περίπτωση usb token (ΕΡΜΗΣ)


Βήμα 3. Εγκατάσταση των διαχειριστικών εργαλείων για τις έξυπνες κάρτες

α) Έξυπνες κάρτες ΣΥΖΕΥΞΙΣβ) Έξυπνες κάρτες ΕΡΜΗΣ

Βήμα 4. Εγκατάσταση του εργαλείου OnSiteMSI
Βήμα 5. Προετοιμασία του φυλλομετρητή Internet Explorer

Βήμα 6. Παραλαβή των ψηφιακών πιστοποιητικών από τον τελικό χρήστηΒήμα 7. (Μόνον στην περίπτωση Windows XP για έξυπνες κάρτες ΣΥΖΕΥΞΙΣ) Εκτέλεση εφαρμογής για το
CSP