Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Διευκρινήσεις για ΕΣΥΠ

Σε συνέχεια διαφόρων ερωτημάτων που διατυπώθηκαν από ορισμένους φορείς, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υπευθύνους των φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ για τα εξής:

1. Υπάρχει η δυνατότητα φορητότητας στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ των εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ τηλεφωνικών αριθμών των φορέων σας, προκειμένου αυτοί να λειτουργούν με την χρέωση και τα χαρακτηριστικά της τηλεφωνίας του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, αποφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη στο φορέα σας (απουσία παγίου ΟΤΕ).

Περισσότερα...