Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Δημόσια διαβούλευση για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας»

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται έως την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2013, το σχέδιο διακήρυξης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας» του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το έργο αποτελεί μέρος του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» το οποίο θα παρέχει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων και φωνής σε όλους τους δημόσιους φορείς, μειώνοντας παράλληλα τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου κατά 150 εκατ. ευρώ ετησίως.

Στόχος είναι το έργο να προκηρυχθεί μέσα στον επόμενο μήνα, αφού πρώτα εγκριθεί το τελικό τεύχος διακήρυξης από την αρμόδια Διακομματική Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων πατήστε εδώ.