Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης

Φυσικά Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης

To σύνολο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν και ως ΕΚΕ είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Ηλεκτρονικό EKE

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τo έργο με τίτλο «Ανάπτυξη – προσαρμογή εφαρμογής για την υποστήριξη ηλεκτρονικών συναλλαγών για τις ανάγκες της Οδηγίας των Υπηρεσιών (Service Directive)» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2008-2010»

Σύνδεσμοι

Διαδικτυακή διεύθυνση ΕΚΕ

Κατηγοριοποίηση κατά NACE

EΚΕ των χωρών της Ε.Ε.

Οδηγίες αναζήτησης διαδικασιών στο ΕΚΕ