Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Δράσεις για την υλοποίηση των 20 βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Απαιτείται επιτάχυνση των δράσεων προς τη βελτίωση της θέσης της χώρας στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την επίτευξη ενιαίας και λειτουργικής επικοινωνίας πολιτών και επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση. Συγκεκριμένα, απαιτείται να προγραμματιστούν οι απαιτούμενες δράσεις, αλλά και ο συντονισμός των φορέων που απαιτείται να συνεργαστούν, ώστε να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση όσων από τις 20 βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή(1) δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, βάσει της αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να καταγραφεί και να αποτυπωθεί αναλυτικά το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Υπουργεία προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και να επιτευχθεί κοινός τρόπος παροχής του συνόλου των υπηρεσιών όλων των Υπουργείων προς τον πολίτη και την επιχείρηση, μέσα από τα τρία βασικά κανάλια της Δημόσιας Διοίκησης (ΚΕΠ – τηλεφωνικό κέντρο – διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ).

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται ανά αρμόδιο Υπουργείο, οι υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί ηλεκτρονικά πλήρως, από το σύνολο των 20 υπηρεσιών που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΦΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κοινωνική ασφάλιση Διαδικασία για τη λήψη επιδόματος ανεργίας. 50/100

Πολίτες
Κοινωνική ασφάλιση Διαδικασία για τη λήψη επιδομάτων τέκνων. 40/100

Πολίτες
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Σύσταση εταιρείας Η πιο σημαντική διαδικασία καταχώρησης για την έναρξη νέας επιχείρησης. 50/100

Επιχειρήσεις
Δημόσιες προμήθειες Διαδικασία για την υποβολή προσφοράς για δημόσια προμήθεια που δημοσιεύεται σε εθνικό επίπεδο. 50/100

Επιχειρήσεις
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κοινωνική ασφάλιση Διαδικασία επιστροφής των ιατρικών δαπανών οι οποίες καλύπτονται από υποχρεωτική ιατρική ασφάλιση. 40/100

Πολίτες
Υπηρεσίες Υγείας Διαδικασία για το κλείσιμο ραντεβού σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα 50/100

Πολίτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας Διαδικασία δήλωσης αλλαγής διεύθυνσης ενός ιδιώτη μέσα στη χώρα. 50/100

Πολίτες
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Προσωπικά έγγραφα Διαδικασία για την έκδοση διεθνούς διαβατηρίου. 40/100

Πολίτες
Δήλωση στην Αστυνομία Διαδικασία για τη δήλωση κλοπής προσωπικών αντικειμένων (π.χ. αυτοκινήτου ή διάρρηξης) στην αστυνομία. 33/100

Πολίτες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οικοδομική άδεια Διαδικασία λήψης άδειας κατασκευής, ανακαίνισης ιδιωτικού κτιρίου. 50/100

Πολίτες
Περιβαλλοντικές άδειες Διαδικασία για τη λήψη τουλάχιστον μίας περιβαλλοντικής άδειας σχετικά με την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. 40/100

Επιχειρήσεις
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Προσωπικά έγγραφα Διαδικασία για την έκδοση άδειας οδήγησης για όχημα ΙΧ. 60/100

Πολίτες
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κοινωνικές παροχές Διαδικασία για τη λήψη υποτροφιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 40/100

Πολίτες
Δημόσιες βιβλιοθήκες Διαδικασία αναζήτησης στους καταλόγους μιας δημόσιας βιβλιοθήκης για τη λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών και για συγκεκριμένο μέσο (βιβλίο, CD κλπ). 60/100

Πολίτες
Εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση Διαδικασία για την εισαγωγή μαθητών σε ένα πανεπιστήμιο ή άλλο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο επιχορηγείται από επίσημο διοικητικό φορέα της χώρας. 50/100

Πολίτες
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας Διαδικασία δήλωσης αλλαγής διεύθυνσης ενός ιδιώτη μέσα στη χώρα. 50/100

Πολίτες

(1) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής i2010, δημοσίευσε ετήσια έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης με στόχο τη μέτρηση της ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε σύνολο 32 χωρών. Ένας βασικός δείκτης που χρησιμοποιήθηκε στις αξιολογήσεις αυτές, ήταν το επίπεδο ηλεκτρονικής διαθεσιμότητας 20 βασικών δημόσιων υπηρεσιών που ορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις οποίες, 12 απευθύνονταν σε πολίτες και 8 σε επιχειρήσεις. Ο δείκτης αυτός αναμένεται να επικαιροποιηθεί και να διατηρηθεί στο νέο πλαίσιο αξιολόγησης για την περίοδο 2011 – 2015.