Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Ευρωπαϊκό έργο COCKPIT

Στο πλαίσιο των δράσεων για τη διαμόρφωση και τη συνεχή βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών που προσφέρονται σε πολίτες και επιχειρήσεις, το Υπουργείο και η ΥΑΠ συμμετέχει πιλοτικά στο Ευρωπαϊκό έργο Cockpit.

Το ερευνητικό έργο COCKPIT αναπτύσσει μια ομάδα ηλεκτρονικών εργαλείων που θα στηρίζει μια νέα συμμετοχική προσέγγιση στο σχεδιασμό των δημοσίων υπηρεσιών. Σκοπός της προσπάθειας είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός υπαρχουσών δημοσίων υπηρεσιών ή ο σχεδιασμός νέων. Οι πολίτες μπορούν μέσω μιας πλατφόρμας διαβούλευσης να δοκιμάσουν εναλλακτικά σενάρια εκτέλεσης της εσωτερικής διαδικασίας μίας δημόσιας υπηρεσίας και να εκτελέσουν προσομοιώσεις πάνω στο σενάριο που θα επιλέξει η πλειοψηφία, ώστε να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη άποψη γύρω από τον επιθυμητό τρόπο παροχής της δημόσιας υπηρεσίας.


Παρακολουθήστε το Video.

Ποιές υπηρεσίες συζητιούνται; 

Η υπηρεσία που έχει επιλεγεί για την ελληνική πιλοτική έκδοση αφορά στην Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού του ΙΚΑ (κατάσταση ενσήμων). Κατά την διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν και επιπλέον υπηρεσίες, με βάση τα αιτήματα των χρηστών.

Πως γίνεται η συζήτηση;

Κάθε διαδικασία βασίζεται στα έξης 3 στάδια:
- Στάδιο Α – Οι χρήστες ενημερώνονται για μια υπηρεσία και μπορούν να την σχολιάσουν στο forum.
- Στάδιο Β – Οι χρήστες επιλέγουν μεταξύ διαφορετικών προτιμήσεων τους μέσα από την εκάστοτε σελίδα περιγραφής της υπηρεσίας σχετικά με τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας
- Στάδιο Γ – Το σενάριο της υπηρεσίας που έχει προκριθεί με βάση τα χαρακτηριστηκά που επέλεξαν οι χρήστες παρουσιάζεται στους χρήστες ως ένα μοντέλο προσομοίωσης
Κατά την διάρκεια και των τριών σταδίων, ένας χώρος συζητήσεων (forum) παραμένει ανοικτός ώστε οι χρήστες να μπορούν να σχολιάζουν τις διάφορες επιλογές/μοντέλα της διαδικασίας.

Πως μπορώ να συμμετάσχω;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι η εγγραφή σας στην πλατφόρμα. Η συμμετοχή σας στο έργο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας την παρούσα πλατφόρμα μέσω τις οποίας μπορείτε:
- Να ενημερωθείτε για μια υπηρεσία που προσφέρεται από την δημόσια διοίκηση
- Να δώσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τον τρόπο που επιθυμείτε να λαμβάνετε/χρησιμοποιείτε την υπηρεσία (Polls)
- Να προσομοιώνετε ένα μοντέλο της υπηρεσίας κατανοώντας τον τρόπο λειτουργίας της (Simulation)
- Να σχολιάζετε όλα τα παραπάνω στο Forum με σκοπό την βελτιστοποίηση της υπηρεσίας
-Να εντοπίζετε και να κοινοποιείτε άλλες πιθανές υπηρεσίες που χρήζουν επανασχεδιασμού.

Τι όφελος έχω;

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα βοηθάτε στην δημιουργία και στον σχολιασμό ιδεών για τον επανασχεδιασμό των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, βοηθώντας στο να δοκιμαστούν τα εργαλεία και να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου. Οι συμμετέχοντες μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση για να διεκδικήσουν ένα Apple iPad και ένα Apple iPod!Πιλοτικά σε Ελλάδα, Ιταλία και Ολλανδία

Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010 και διαρκεί 3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, το COCKPIT έχει ήδη ξεκινήσει την πρώτη πιλοτική του φάση, σε τρία διαφορετικά σημεία, με τη συμμετοχή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ελλάδα), το Δήμο της Βενετίας (Ιταλία) και το Δήμο του Tilburg (Ολλανδία). Μια δεύτερη πιλοτική φάση έχει σχεδιαστεί για τα μέσα του 2012 και θα τελειώσει περίπου το Νοέμβριο του 2012.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τον τρόπο λειτουργίας του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα.