Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Στατιστικά για το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Υπαλλήλων

Νέα ιστοσελίδα με στατιστικά του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή).
Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη είτε απευθείας http://apografi.yap.gov.gr είτε από την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Μητρώου http://apografi.gov.gr και το εικονίδιο "Αναλυτικά Στατιστικά Μητρώου".
Παρέχονται τα εξής στατιστικά:
 • Σύνολο Μισθοδοτούμενων
 • Μισθοδοτούμενοι ανά εργασιακή σχέση
 • Μισθοδοτούμενοι ανά κατηγορία εκπαίδευσης
 • Μισθοδοτούμενοι ανά κατηγορία φορέα
 • Μισθοδοτούμενοι ανά θέση ευθύνης
 • Μισθοδοτούμενοι ανά ηλικία
 • Μισθοδοτούμενοι ανά φύλο
 • Τακτικό Προσωπικό
 • Τακτικό Προσωπικό ανά εργασιακή σχέση
 • Τακτικό Προσωπικό ανά κατηγορία εκπαίδευσης
 • Τακτικό Προσωπικό ανά κατηγορία φορέα
 • Τακτικό Προσωπικό ανά θέση ευθύνης
 • Τακτικό Προσωπικό ανά ηλικία
 • Τακτικό Προσωπικό ανά φύλο
 Παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής αυτών των στοιχείων και σε επεξεργάσιμη μορφή (excel αρχείο).