Ηλεκτρονικό αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων

Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 44/Α'/25.02.2014 και με το ΠΔ 25/2014   καθορίζονται οι διαδικασίες ψηφιοποίησης των ηλεκτρονικών εγγράφων και το ηλεκτρονικό αρχείο..