Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 12 Φεβρουαρίου 2014 2352
Συνέδριο Cyber Security 11 Φεβρουαρίου 2014 2335
Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης 11 Σεπτεμβρίου 2013 4682
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΔΔΥ από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 11 Σεπτεμβρίου 2013 2134
Αλλαγές στα ψηφιακά πιστοποιητικά της ΑΠΕΔ 28 Αυγούστου 2013 2515
Συμμετοχή σε έρευνα στο πλαίσιο ανασχεδιασ​μού του Δι@ύγεια 27 Μαΐου 2013 2078
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη: Ολοκληρωμένη διεκπεραίωση χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία 19 Μαΐου 2013 15907
Ορισμός στελεχών για την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 10 Μαΐου 2013 2327
Αναβάθμιση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση 10 Μαΐου 2013 2712
Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Φορέων του Δημοσίου 05 Απριλίου 2013 3163