Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ΑΔΔΥ (Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής) 15 Μαρτίου 2013 2690
Σε δημόσια διαβούλευση το έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Νησίδων, SIX, ISP και SLA" 03 Μαρτίου 2013 2426
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος "Ψηφιοποίηση εγγράφων και ηλεκτρονικό αρχείο" 01 Μαρτίου 2013 2859
Τροποποίηση της υπ. αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20-9-2010 (Β' 1561) Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) 27 Φεβρουαρίου 2013 2021
Διαδικασία υποβολής αίτησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης από τα ΚΕΠ 20 Φεβρουαρίου 2013 3828
Ανοιχτού κώδικα εργαλεία για τη δημιουργία και επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών 19 Φεβρουαρίου 2013 2615
ΙΚΑ: Εκτύπωση ενσήμων μέσω Διαδικτύου 12 Φεβρουαρίου 2013 271657
Ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική επιβεβαίωση, λήψη και χρονοσήμανση των ηλεκτρονικών εγγράφων 10 Φεβρουαρίου 2013 3025
Διεκπεραίωση διαδικασιών μέσω EUGO – ΚΕΠ 10 Φεβρουαρίου 2013 3621
Χρήση ψηφιακών υπογραφών στα συστήματα της Υπηρεσίας ΟΠΣ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 30 Ιανουαρίου 2013 2216