Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει 1000+ προδιαγραφές διαθέσιμες για επαναχρησιμοποίηση 25 Ιανουαρίου 2013 2787
Δημόσια διαβούλευση για τα ηλεκτρονικά έγγραφα στο δημόσιο τομέα 24 Ιανουαρίου 2013 2419
Χρήση ψηφιακών υπογραφών στα συστήματα της ΓΓΠΣ 23 Ιανουαρίου 2013 2368
Παροχή έγκρισης στην ΚτΠ Α.Ε. του έργου “Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων”. 16 Ιανουαρίου 2013 2030
Η ΚΥΑ για σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών Επιτροπής «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» 04 Ιανουαρίου 2013 2327
Διαθεσιμότητα - Αργία 11 Δεκεμβρίου 2012 2710
Κύρωση συμφωνίας τεχνικής βοήθειας με Εσθονία 11 Δεκεμβρίου 2012 2068
Συνάντηση εργασίας στο Yπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις ασφαλείς δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την κυβερνοασφάλεια (ENISA) 11 Δεκεμβρίου 2012 2355
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών 06 Νοεμβρίου 2012 2627
Συμμετοχή στελέχους της ΥΑΠ στην εκδήλωση hackathon 2012 Βραζιλία 02 Νοεμβρίου 2012 2236