Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει 1000+ προδιαγραφές διαθέσιμες για επαναχρησιμοποίηση 25 Ιανουαρίου 2013 2752
Δημόσια διαβούλευση για τα ηλεκτρονικά έγγραφα στο δημόσιο τομέα 24 Ιανουαρίου 2013 2389
Χρήση ψηφιακών υπογραφών στα συστήματα της ΓΓΠΣ 23 Ιανουαρίου 2013 2341
Παροχή έγκρισης στην ΚτΠ Α.Ε. του έργου “Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων”. 16 Ιανουαρίου 2013 1999
Η ΚΥΑ για σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών Επιτροπής «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» 04 Ιανουαρίου 2013 2296
Διαθεσιμότητα - Αργία 11 Δεκεμβρίου 2012 2684
Κύρωση συμφωνίας τεχνικής βοήθειας με Εσθονία 11 Δεκεμβρίου 2012 2044
Συνάντηση εργασίας στο Yπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις ασφαλείς δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την κυβερνοασφάλεια (ENISA) 11 Δεκεμβρίου 2012 2330
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών 06 Νοεμβρίου 2012 2592
Συμμετοχή στελέχους της ΥΑΠ στην εκδήλωση hackathon 2012 Βραζιλία 02 Νοεμβρίου 2012 2211