Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Εργαστήριο για το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

To Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ διοργάνωσε στις 26 και 27 Ιανουαρίου 2012  εργαστήριο για το «Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΠΗΔ).
Το ΠΗΔ αποτελεί δομικό στοιχείο για τη μείωση των διοικητικών βαρών και την ταχύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των δημοσίων φορέων και είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minreform/?p=129) που ολοκληρώθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2012.
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η οριστικοποίηση του ΠΗΔ και ο καθορισμό δράσεων για την περαιτέρω εξειδίκευση του.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το πρόγραμμα εργασιών.