Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Εσπερίδα για την Εθνική Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΤΠΕ

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, διοργανώνει Εσπερίδα για την Εθνική Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΤΠΕ, στις 30 Ιανουαρίου 2012 και ώρες 14:30 με 19:00.

Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, θα παρουσιαστούν τα οριζόντια έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα συμπεράσματα των Ομάδων Σχεδιασμού & Επίβλεψης Έργων (ΟΔΙΣΕΕ), οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το πρόγραμμα εργασιών