Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Αποτελέσματα των εργαστηρίων για το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τα εργαστήρια για τα επιμέρους Πλαίσια Πιστοποίησης Διαδικτυακών Τόπων, Διαλειτουργικότητας και Αυθεντικοποίησης ξεκίνησαν την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012.

 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της συζήτησης από κάθε εργαστήριο:
1. Πρακτικά 1ου Εργαστηρίου για το Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων
2. Πρακτικά 2ου Εργαστηρίου για το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
3. Πρακτικά 3ου Εργαστηρίου για το Πλαίσιο Αυθεντικοποίησης 

Ο στόχος είναι η τελική διαμόρφωση και επικαιροποίηση των τευχών για το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

1. Νέα προτεινομένη έκδοση για το ΠΠΔΔΤ
2. Νέα προτεινόμενη έκδοση για το ΠΔ
3. Νέα προτεινόμενη έκδοση για το ΠΨΑ