Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Συμβούλιο Στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Συνεδρίασε για πρώτη φορά, το διακομματικό Συμβούλιο Στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, που δημιουργήθηκε ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Στο Συμβούλιο Στρατηγικής συμμετέχουν εκπρόσωποι των κομμάτων και κατά τη συνεδρίαση ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρουσίασε κείμενο εργασίας για την Εθνική Στρατηγική, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις τηλεπικοινωνίες. Στη συνέχει έγινε ανταλλαγή απόψεων και οι εκπρόσωποι των κομμάτων και των φορέων δεσμεύτηκαν να επανέλθουν με σχόλια και προτάσεις, προκειμένου το τελικό κείμενο να ολοκληρωθεί άμεσα και εντός του Φεβρουαρίου.