Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Συμμετοχή στελέχους της ΥΑΠ στην εκδήλωση hackathon 2012 Βραζιλία

Η hackathon είναι μια εκδήλωση όπου οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ιδέες, πληροφορίες, δεδομένα, ανοιχτές τεχνολογίες και πολλές γραμμές κώδικα για την κατασκευή έργων που μπορούν να λύσουν προβλήματα όπως και η διαφθορά. Τα έργα αυτά μπορεί να είναι ιστοσελίδες, εφαρμογές κοινωνικής δίκτυωσης, εφαρμογές smartphone ή ακόμα και μηχανές και πρωτότυπες λύσεις hardware. Δεν αφορά μόνον hackers, αλλά όποιος ενδιαφέρεται για τη δημιουργία και την ανάπτυξη τέτοιας φύσεων εφαρμογών!

Αυτό σημαίνει ότι η εκδήλωση είναι δεν είναι ένα απλό γεγονός, αφού hackers, διάφορα άτομα και οργανώσεις θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν έργα που θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στην εκδήλωση hackathon 2012 που θα διοργανωθεί φέτος στην Βραζιλία, θα συμμετέχει στέλεχος της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα ο Θοδωρής Παπαδόπουλος.