Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στα πλαίσια επιμορφωτικού σεμιναρίου για την απόκτηση της Επαγγελματικής Ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού Β' Τάξης της 3ης Νοεμβρίου 2012, διέθεσε προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου στα μέλη του.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά προσφέρουν τις δυνατότητες για προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και θα συμβάλει αποφασιστικά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από το Επιμελητήριο για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων, αλλά και για συναλλαγές με το Υπουργείο Οικονομικών και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.