Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Συνάντηση εργασίας στο Yπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις ασφαλείς δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την κυβερνοασφάλεια (ENISA)

Συνάντηση εργασίας για τις ασφαλείς δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την κυβερνοασφάλεια (ENISA), παρουσία του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Μανούσου Βολουδάκη και του εκτελεστικού διευθυντή του οργανισμού, καθηγητή Udo Helmbrecht.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων διερευνήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους ο ENISA, ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός με έδρα στην Ελλάδα, μπορεί να συνεισφέρει, με την εξειδίκευση του, στην προσπάθεια για διαρκή ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους Έλληνες πολίτες. Ο κ. Βολουδάκης εξήγησε γιατί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θεωρείται ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και το πώς δρα αποτελεσματικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και του συνολικού κόστους της δημόσιας διοίκησης, ενώ συγχρόνως συντελεί στην αύξηση της διαφάνειας.

Στην Ευρώπη, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση παρέχει γρήγορες, ασφαλείς και οικονομικές υπηρεσίες σε τομείς όπως της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, υπηρεσιών αυτοκινήτων και οχημάτων, εκπαίδευσης, υγείας, ασφάλειας στην εργασία και την πληροφόρηση του κοινού.

Ο καθηγητής Helmbrecht ανέφερε ότι «οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προσφέρουν πλήθος δυνατοτήτων στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και σε μία κρίσιμη για εμάς χρονική περίοδο για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας. Όμως, είτε αναφερόμαστε στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είτε σε εμπορικές δραστηριότητες, η ασφάλεια στην πληροφορική πρέπει να είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Εάν αυτό δεν ισχύει, τότε τα οφέλη δεν γίνονται αντιληπτά στην πραγματική τους διάσταση. Η δουλειά που έχει ήδη γίνει από τον υφυπουργό κ. Βολουδάκη και την ομάδα του είναι πολύ θετική. Ο ENISA θα συνεχίσει να παρέχει τη στήριξη του ώστε οι Έλληνες πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν πιο γρήγορες, οικονομικές και ασφαλείς υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».

Από την πλευρά του, ο κ. Βολουδάκης επισήμανε ότι «η στρατηγική της κυβέρνησης στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία μιας ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης που θα είναι σε θέση να παρέχει σταδιακά ολοένα και περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, με στόχο μέχρι το τέλος του 2015 το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Ωστόσο, θέλω να τονίσω ότι αυτό θα επιτευχθεί με απόλυτο σεβασμό στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και την ελεύθερη βούληση των πολιτών. Βασικός παράγοντας για την επίτευξη αυτής της προϋπόθεσης είναι η επιλογή ενός μοντέλου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο θα είναι προαιρετικό στη χρήση και θα διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών».

Στη συνάντηση συμμετείχε ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης και εκπρόσωποι από τα υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, την Ελληνική Αστυνομία, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» ΑΕ και την «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε.