Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Κύρωση συμφωνίας τεχνικής βοήθειας με Εσθονία

Κυρώθηκε στις 05.12.2012 από τη Βουλή η συμφωνία τεχνικής βοήθειας με την Εσθονία σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  Η συμφωνία, την οποία υποστήριξε στη Βουλή ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης, προβλέπει συνεργασία μεταξύ στελεχών των δημοσίων διοικήσεων των δυο χωρών, σε ζητήματα αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Στα πλαίσια της συμφωνίας, θα πραγματοποιηθεί άμεσα επίσκεψη εργασίας Εσθονών εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα, με σκοπό την εξειδίκευση των δράσεων και του οδικού χάρτη της συνεργασίας, η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Ακαδημία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Εσθονίας.

Στον δικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου, έχουν αναρτηθεί η αιτιολογική έκθεση και οι διατάξεις του σχεδίου νόμου και λοιπά σχετικά έγγραφα.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι στην Εσθονία λειτουργεί η Ακαδημία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με στόχο την βέλτιστη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την ενίσχυση της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και της πληροφόρησης των πολιτών.

Η Εσθονία έχει καταφέρει, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, να παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης με προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες της καθώς και στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών μέσω της ανοικτής και διαφανούς διαβούλευσης και συνεργατικότητας. Μάλιστα, εξάγει το μοντέλο της σε γειτονικές χώρες και η δράση της Ακαδημίας της εκτείνεται σε 16 χώρες με αμοιβαία οφέλη.