Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Η ΚΥΑ για σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών Επιτροπής «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την υλοποίηση των υπηρεσιών του ενιαίου έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μ. Βολουδάκη και του υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Αθ. Σκορδά.

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» είναι ένα οριζόντιο έργο ιδιαίτερης σημασίας, η υποδομή του οποίου θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακά Προγράμματα Ψηφιακή Σύγκλιση και Διοικητική Μεταρρύθμιση). Το έργο αφορά 34.000 δημόσια κτήρια -σχεδόν το σύνολο των κτηρίων των Δημοσίων Φορέων- ενώ σήμερα καλύπτονται 4.500 κτήρια και αποτελεί τον στρατηγικό πυρήνα για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ).

Τα κύρια οφέλη του έργου είναι ότι:

- Συμβάλει σημαντικά στην περιστολή των δαπανών, μειώνοντας την ετήσια δαπάνη για τηλεπικοινωνίες κατά 50%. Σήμερα, το ετήσιο τηλεπικοινωνιακό κόστος των Δημοσίων Φορέων ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με τη λειτουργία του έργου θα μειωθεί σε περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ.

- Αναβαθμίζει τον βαθμό ευρυζωνικότητας.

- Αναβαθμίζει και βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ προσθέτει και νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η τηλεσυνεργασία και το video streaming.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την υλοποίηση των υπηρεσιών του ενιαίου έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 635.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).