Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει 1000+ προδιαγραφές διαθέσιμες για επαναχρησιμοποίηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια νέα online υπηρεσία, καθιστώντας ευκολότερη την αναζήτηση και επαναχρησιμοποίηση προδιαγραφών που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠΕ για τις κυβερνήσεις.

Περισσότερες από 1200 προδιαγραφές είναι πλέον προσβάσιμες και μπορούν να αναζητηθούν μέσω της πύλης Joinup της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση: http://joinup.ec.europa.eu/catalogue/all

Η νέα αυτή υπηρεσία συλλέγει πληροφορίες από υπάρχοντες καταλόγους σε όλη την ΕΕ και τις καθιστά προσιτές από ένα μόνο σημείο. Η υπηρεσία έχει αναπτυχθεί με την υποστήριξη του προγράμματος ISA, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της διαλειτουργικότητας, της κοινοχρησίας και της επαναχρησιμοποίησης μεταξύ των Ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων.

Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμετείχε από την Ελλάδα ως μια από τις πρώτες 6 δημόσιες διοικήσεις στην Ε.Ε. που δημοσίευσε σημασιολογικά στοιχεία (semanticassets) βάσει του νέου προτύπου ADMS (AssetDescriptionMetadataSchema). Το αποθετήριο των πρώτων αυτών στοιχείων υπάρχει διαθέσιμο στην πύλη Joinup της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση:

http://joinup.ec.europa.eu/catalogue/repository/greek-interoperability-catalogue

ενώ το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://joinup.ec.europa.eu/catalogue/all

Ποιος ωφελείται;

Κυβερνητικές υπηρεσίες που αναπτύσσουν συστήματα πληροφορικής και προγραμματιστές λογισμικού που πρέπει να αναπτύξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές υπηρεσίες μπορούν να αναζητήσουν τις προδιαγραφές που έχουν ήδη γίνει για παρόμοιες εφαρμογές και να επαναχρησιμοποιήσουν ό, τι τους είναι χρήσιμο. Δύο παραδείγματα των προδιαγραφών που μπορούν άμεσα να επαναχρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής που διαχειρίζονται δεδομένα είτε πολιτών είτε άλλων χωρών είναι τα «Σχήμα για το Έγγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης», από το Ελληνικό Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Λίστα ονομάτων χωρών από την Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ.

Επαναχρησιμοποιώντας υπάρχουσες προδιαγραφές κατά την ανάπτυξη νέων συστημάτων ΤΠΕ, αντί να ανακαλύπτουν από την αρχή, βοηθά τις κυβερνητικές υπηρεσίες ώστε να συνεργάζονται από κοινού και να ανταλλάσσουν πληροφορίες απρόσκοπτα. Επιπλέον, η επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων προδιαγραφών μπορεί να βοηθήσει τις δημόσιες διοικήσεις να μειώσουν το κόστος και το χρόνο ανάπτυξης νέων συστημάτων σημαντικά, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή οικονομική κατάσταση.

Οι ιδιοκτήτες των προδιαγραφών από την άλλη πλευρά μπορούν εύκολα να κάνουν τη δουλειά τους διαθέσιμη, το οποίο θα αυξήσει την προβολή και χρήση των προδιαγραφών τους, αφού περισσότεροι χρήστες μπορούν να τις βρίσκουν, κατεβάζουν και χρησιμοποιούν.

Ποιος έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη;

Αυτές οι προδιαγραφές (που ονομάζεται επίσης σημασιολογικά στοιχεία) έχουν συνταχθεί από τις δημόσιες διοικήσεις από έξι κράτη μέλη της ΕΕ, δύο θεσμικά όργανα της ΕΕ, τρεις οργανισμούς τυποποίησης και τέσσερις ιδιωτικές επιχειρήσεις πληροφορικής. Το set-up της μηχανής αναζήτησης κατέστη δυνατό, διότι όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί συμφώνησαν σχετικά με τη χρήση ενός κοινού τρόπου για να περιγράψουν τις προδιαγραφές τους. Η συναίνεση αυτή οδήγησε σε ένα νέο πρότυπο, που ονομάζεται ADMS. Ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σήμερα εξελίσσεται σε ένα διεθνές πρότυπο στον οργανισμό WorldWideWeb (W3C).

Ποιο είναι το μέλλον;

«Η επαναχρησιμοποίηση αυτών των τύπων προδιαγραφών ΤΠΕ είναι ζωτικής σημασίας, για να βοηθήσει τις Ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις στη δημιουργία διαλειτουργικών συστημάτων όπου η πληροφορία ρέει ελεύθερα ανάμεσα σε συστήματα και σύνορα», λέει η κα MargaridaAbecasis, επικεφαλής της μονάδας ISA της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Αυτό το πρώτο βήμα, συνενώνοντας σημασιολογικά στοιχεία, θα πρέπει να ακολουθηθεί κατά τους επόμενους μήνες με άλλες on-line ομοσπονδίες στοιχείων διαλειτουργικότητας. Θα σας κρατάμε ενήμερους.»

Πηγή: http://ec.europa.eu/isa/