Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Ανοιχτού κώδικα εργαλεία για τη δημιουργία και επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει διαθέσιμο μέσω της συνεργατικής πλατφόρμας Joinup (προηγουμένως γνωστή και ως Open Source Observatory and Repository platform - osor.eu) δύο εργαλεία για να προωθήσει την διαλειτουργικότητα των ψηφιακών υπογραφών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το εργαλείο της υπηρεσίας ψηφιακής υπογραφής είναι διαθέσιμο μέσω του ακόλουθου συνδέσμου και διευκολύνει την υλοποίηση της οδηγίας 2011/130/EU για την διαλειτουργικότητα της ανταλλαγής προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών οι οποίες δημιουργούνται με τα πρότυπα  (X/C/P)AdES formats.