Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Συμμετοχή σε έρευνα στο πλαίσιο ανασχεδιασ​μού του Δι@ύγεια

Στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού του Προγράμματος Δι@ύγεια, καλούμε τους χρήστες του Δι@ύγεια να συμμετέχουν σε ηλεκτρονική έρευνα που εξετάζει θέματα όπως ο βαθμός ικανοποίησης από την έως σήμερα λειτουργία της, οι προκλήσεις, οι προοπτικές, καθώς επίσης και οι κάθε είδους βελτιώσεις που προτείνουν οι ίδιοι οι χρήστες στον τρόπο που καταχωρούνται και παρουσιάζονται οι αποφάσεις.

Η ηλεκτρονική έρευνα θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 29/5, η συμπλήρωσή της απαιτεί λίγα λεπτά. Η Δι@ύγεια είναι Πρόγραμμα του Yπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που υλοποιεί το Νόμο 3861/2010.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεισφορά σας στον ανασχεδιασμό του Δι@ύγεια, θεωρούμε ότι η αποτύπωση της εμπειρίας από τη χρήση του υφιστάμενου συστήματος είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία του νέου Δι@ύγεια.