Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΔΔΥ από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ), όπως προδιαγράφονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.