Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Συνέδριο Cyber Security

Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται στο Ζάππειο Μέγαρο από τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union – ITU) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 και 7 Μαρτίου 2014.

Το Συνέδριο στοχεύει στην προώθηση της αντίληψης συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο, η προβολή των κινδύνων που εμφανίζονται καθημερινά σε σχέση με επιθέσεις όλων των μορφών, καθώς και η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση της κακόβουλης χρήσης του διαδικτύου και των επιθέσεων σε εμπορικές, κρατικές και αμυντικές εφαρμογές.

Ομοίως το Συνέδριο θα επιδιώξει να συμβάλει στην προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας σε κρατικό, αλλά και σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση του όλο και μεγαλύτερου κινδύνου για την ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο. Περισσότερες πληροφορίες.