Παροχή έγκρισης στην ΚτΠ ΑΕ για τις ανάγκες του έργου Σύζευξις II

Παροχή έγκρισης στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (Κ.τ.Π. Α.Ε.), για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης