Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

API πιλοτικού συστήματος νέου Διαύγεια

Στα πλαίσια της εξέλιξης του πληροφοριακού συστήματος της Διαύγειας, αναπτύσσεται νέο σύστημα λογισμικού το οποίο επεκτείνει τις δυνατότητες διασύνδεσης με τρίτα συστήματα. Για την διασύνδεση τρίτων συστημάτων με το Δι@ύγεια, απαιτείται η χρήση σχετικού API (Application Programming Interface).

Στόχος είναι η ενδυνάμωση του ανοικτού χαρακτήρα της Διαύγειας και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στα δεδομένα που αυτό τηρεί, από τρίτα συστήματα. Το σύστημα είναι πλέον σε πιλοτική λειτουργία και λεπτομέρειες της διεπαφής καθώς και οδηγίες για την χρήση του συστήματος,  μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση https://84.205.248.185/api/help

Σημειώνεται ότι το SSL πιστοποιητικό που χρησιμοποιείτε για την πιλοτική λειτουργία του ιστοχώρου είναι self signed και θα πρέπει να ρυθμίσουν ανάλογα τα εργαλεία ανάπτυξης προκειμένου να παρακάμψουν ελέγχους από την πλευρά του λειτουργικού συστήματος ή του περιβάλλοντος ανάπτυξης. Στο πραγματικό περιβάλλον , το πιστοποιητικό θα είναι πιστοποιημένο.

Παρακαλούμε πολύ για την ανατροφοδότηση σας, σχετικά με το νέο API . Παρατηρήσεις μπορείτε να υποβάλλετε στο σύστημα καταγραφής αιτημάτων το οποίο έχει διαμορφωθεί για τον σκοπό αυτό. Απαιτείτε αρχικά η εγγραφή σας στο http://ticketing.ktpae.gr/ticketing/PreReg.aspx και η προσθήκη του έργου "Διαύγεια ΙΙ - ΠΙΛΟΤΙΚΟ"  ( Ο λογαριασμός μου -> Προφίλ -> Συμμετοχή σε έργα -> Ένταξη σε νέο έργο) στα έργα που σας ενδιαφέρουν.