Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Αποτελέσματα 1ου διαγωνισμού “Open Public Data Hackathon”

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 1ου διαγωνισμού “Open Public Data Hackathon”:

1ος Νικητής: εφαρμογή A.G.IN.A.R.A. (κ. Γ. Παναγόπουλος και η ομάδα του)

2ος Νικητής: εφαρμογή Public Open Data Cloud (κ. Κ. Σαΐδης και κ. Α. Αβραμίδης)

3ος Νικητής: εφαρμογή Mobile Greek OpenGov Search App (κ. Ε. Μπάνος)

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στον διαγωνισμό και τους συγχαίρουμε για την εξαιρετική προσπάθειά τους.