Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Εκπαίδευση υπαλλήλων ΚΕΠ στο νέο σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ

Η εξυπηρέτηση πολιτών σύμφωνα με την κυβερνητική πολιτική θα γίνεται μέσα από τρία κανάλια που θα διαχειρίζονται ενιαία τις υποθέσεις των πολιτών δηλαδή:


 1. Με φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,

 2. Μέσα από το διαδίκτυο και την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ»

 3. Μέσα από υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Για την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων που προκύπτουν από την ανωτέρω κυβερνητική πολιτική έχει αναπτυχθεί νέα εφαρμογή για τη διαχείριση υποθέσεων πολιτών από τα ΚΕΠ, που υποστηρίζει:

 1. Τη διαχείριση των νέων διαδικασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των ΚΕΠ,

 2. Τη χρήση ψηφιακών υπογραφών από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ,

 3. Τη διαδικασία έκδοσης ψηφιακών υπογραφών για δημοσίους υπαλλήλους και πολίτες,

 4. Την επαλήθευση και επικύρωση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων,

 5. Την αξιοποίηση εγγράφων από τη θυρίδα πολιτών που είναι χρήστες της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ»(σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ),

 6. Την αυτοματοποιημένη σύνδεση της εφαρμογής διαχείρισης υποθέσεων πολιτών με συστήματα άλλων φορέων όπως π.χ. Ειδικό ληξιαρχείο, ΙΚΑ κλπ.

Παράλληλα, η νέα εφαρμογή υποστηρίζει τη διαχείριση υποθέσεων για την Οδηγία των Υπηρεσιών με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο ενσωμάτωσης της οδηγίας 3844/2010 (ΦΕΚ 63Α΄) και στην υπουργική απόφαση για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών (ΦΕΚ 1561/Β/2010).

Η εξυπηρέτηση πολιτών σύμφωνα με την κυβερνητική πολιτική θα γίνεται μέσα από τρία κανάλια που θα διαχειρίζονται ενιαία τις υποθέσεις των πολιτών δηλαδή:

 1. Με φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,

 2. Μέσα από το διαδίκτυο και την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ»

 3. Μέσα από υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Για την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων που προκύπτουν από την ανωτέρω κυβερνητική πολιτική έχει αναπτυχθεί νέα εφαρμογή για τη διαχείριση υποθέσεων πολιτών από τα ΚΕΠ, που υποστηρίζει:

 1. Τη διαχείριση των νέων διαδικασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των ΚΕΠ,

 2. Τη χρήση ψηφιακών υπογραφών από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ,

 3. Τη διαδικασία έκδοσης ψηφιακών υπογραφών για δημοσίους υπαλλήλους και πολίτες,

 4. Την επαλήθευση και επικύρωση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων,

 5. Την αξιοποίηση εγγράφων από τη θυρίδα πολιτών που είναι χρήστες της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ»(σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ),

 6. Την αυτοματοποιημένη σύνδεση της εφαρμογής διαχείρισης υποθέσεων πολιτών με συστήματα άλλων φορέων όπως π.χ. Ειδικό ληξιαρχείο, ΙΚΑ κλπ.

Παράλληλα, η νέα εφαρμογή υποστηρίζει τη διαχείριση υποθέσεων για την Οδηγία των Υπηρεσιών με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο ενσωμάτωσης της οδηγίας 3844/2010 (ΦΕΚ 63Α΄) και στην υπουργική απόφαση για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών (ΦΕΚ 1561/Β/2010). 

 Σχετική εγκύκλιος ΥΑΠ/Φ.19.7/129/585/08.09.2011