Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Ορισμός υπευθύνων για επικαιροποίηση διαδικασίων στο ΕΚΕ

Με εγκύκλιο της ΥΑΠ/Φ.19.7/131/610/26.09.2011 με θέμα την "Υλοποίηση Μνημονιακής Υποχρέωσης - Ορισμός υπευθύνων για την ένταξη και επικαιροποίηση των διαδικασιών του Φορέα στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ"  καλείται το κάθε αρμόδιο Υπουργείο ή Γενική Γραμματεία με διαδικασίες που εμπίπτουν στην εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ να ορίσει τουλάχιστον δύο (2) επιχειρησιακά Υπεύθυνους για την καταχώριση και επικαιροποίηση του περιεχομένου στο ηλεκτρονικό ΕΚΕ.